FAQ

Wat moeten we met al het verkeer?

  • Ondertunnelen
    De beste oplossing is natuurlijk het doortrekken van de IJtunnel naar het mr Visserplein (of verder), waardoor bovengronds ruimte ontstaat voor het AMSTEL-IJPARK. Dit is ook goed voor een regenbestendige stad. Te onderzoeken: een verlaagde rijweg als goedkoper alternatief.
  • Ontmoedigen verkeer
    Meer elektrisch verkeer, fijnmaziger openbaar vervoer, inzetten ‘hubs’ ten behoeve van duurzame stadsdistributie.
  • Routering
    Een ‘knip’ maken bij het Weesperplein. Dan wordt het verkeer dat via de IJtunnel de stad in komt alleen lokaal verkeer voor de Plantage, Nieuwmarkt, Amstel met de ‘Nieuwe’-grachten, Rokin en Dam. Voor de Wibautstraat, Amsterdam Oost en Zuid neemt men dan de Mauritskade.
  • Maak van de Valkenburgerstraat een fietsstraat, minimaal verkeer -bijv alleen elektrisch en alleen ter bevoorrading- , in combinatie met een tram naar Noord door de IJtunnel, met name voor fietsvervoer (30.000 fietsers verwacht!)